TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİĞİ

İlkokula hazırlık sınıfındaki çocuklarımız toplama işlemini öğreniyor.