YKS Çalışmaları

YKS ÇALIŞMALARI 

Okulumuzda YKS çalışmaları branşında uzman ve  YKS alanında  iddialı idareci ve öğretmenlerden oluşan YKS komisyonları tarafından yürütülür. Titizlikle ve özverili çalışmalarla yürütülen dinamik bir süreçtir. Öğrencilerimizin hedefledikleri bölümlere yerleşmeleri, ülkemize ve insanlığa hizmet edecek lider bireyler olarak yetişmeleri temel esastır.
Sınav sisteminin değişmesiyle birlikte ön hazırlıklarımız ivedilikle tamamlanmış, öğrencilerimizin bu değişikliğe adapte olmaları sağlanmıştır. 
     
SULTAN FATİH’DEYİZ,  SINAVLARDA BİR ADIM ÖNDEYİZ
 
Biz Sultan Fatih ailesi olarak tecrübelerimize dayanarak biliyoruz ve inanıyoruz ki, Kurumumuz;  öğrencilerimizle, hedefledikleri üniversiteler, meslekler kısacası gelecekleri arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Gençlerimizin bu yolculuğunu en sıkıntısız, verimli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri, sağlam bir karakter üzerine mutlu bir hayat inşa edebilmeleri adına tüm çabamız…
 
•      Güçlü bir bilgi donanımı
•      Sistemli ve programlı çalışma
•      Sınava uygun sorularla çokça pratik
•      Bilinçli değerlendirme ve düzeltme
•      Yüksek moral-motivasyon
•      Israr etmek
•      Süre kullanımında yetkin olmak, pratik davranmakla,  zorlu YKS yarışında bir adım öndeyiz
 Hedefledikleri üniversitelere yerleşmiş yüzlerce mezun öğrencimiz, bizim kalite belgemiz.
SULTAN FATİH’TE YKS HAZIRLIĞIN AVANTAJLARI
 
Uzman Eğitim Kadrosu Branşında  deneyimli, başarıya endekslenmiş, kurumla bütünleşmiş, öğrencisini ve ihtiyaçlarını yakından tanıyan eğitim kadromuz mevcuttur.  
 YKS Komisyonları Rehberliğinde Hazırlık Süreci Yıl içinde yapılacak tüm YKS çalışmaları YKS komisyonu tarafından belirlenerek YKS çalışma planı oluşturulur. Çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülür, gelişmeler ve değişiklikler komisyon tarafından takip edilir.  
Müfredatın  YKS’ye Paralel İşlenmesi 9. sınıftan başlayarak her sınıf düzeyinde konular YKS ile bağlantılı olarak anlatılmakta, YKS konuları 4 yıla bölünerek öğrencimizin YKS hazırlık yükü 4 yıllık sürece yayılmaktadır.  
YKS ve STS Deneme Uygulamaları Sene başında belirlenen YKS ve STS Takvimi çerçevesinde merkezi sınav uygulamaları yapılır. Toplam 4 adet STS  ve aylık YKS denemeler uygulanmaktadır.  
Sınav Sonuç Analizi ve Takibi Uygulanan merkezi sınavların değerlendirmesi, öğrenci karneleri ve kurum geneli sıralı listelerle yapılmakta, öğrenci netleri ders ders  dosyalara işlenerek öğrencinin gelişim süreci takip edilmektedir.  
Kaliteli ve Zengin Materyal Kullanımı Görsel materyal, bilgisayar ve uygulamalı derslerde laboratuar kullanımı, yaprak test ve çeşitli dokümanlarla tam öğrenme sağlanmaktadır.  
Sınav Hazırlık Kitap Takibi Her dersten birkaç tane  hazırlık kitabı ve soru bankası takibi sağlanarak öğrencilerimizin uygulayarak, bol soru çözerek konuları kavramaları sağlanmaktadır.  
Ders Dışı Takviye Çalışmaları Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları konularda ders dışı etütler düzenlenmekte, eksikleri giderilmekte, iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.  
Öğrenci Bireysel Danışmanlık Sistemi Öğrencilerimizin çalışma programlarının oluşturulması, bunların takibi ve ihtiyaç duyduğu moral destek, öğrencimizin kendisinin belirlediği danışman öğretmeni tarafından sağlanmaktadır.  
Sağlıklı Veli ve Öğrenci İletişimi Öğrenci ile ilgili gözlenen tüm gelişmeler, somut veriler ışığında velimizle ve öğrencimizin kendisi ile düzenli olarak paylaşılmakta, gerekli tedbirler birlikte alınmaktadır.  
Üniversite ve Meslek Tanıtım Çalışmaları Öğrencilerimizin isabetli meslek seçimini sağlamak için meslek tanıtımları ve üniversite gezileri yapılmakta, mezunlarımızla bir araya gelmeleri sağlanarak tecrübe aktarımı ve moral paylaşımı sağlanmaktadır.  
Hedef Tespiti ve Takibi Her öğrencimizin kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda hedefleri belirlenmekte, bu hedefe adım adım varabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmesi sağlanmaktadır.  
Etkili ve Kesintisiz Rehberlik Desteği Rehber öğretmenlerimiz gerek sınav taktikleri, gerek kaygı ve zaman kontrolü ve öğrencimizin desteğe ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda öğrencimizi motive etmekte, rahatlatmaktadır.  
Sınav Sistemi İle İlgili Tam Bilgilendirme Her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz sınav sistemi, yenilikler, puan türleri, soru kapsamları, katsayılar, ek puanlar ve yerleştirme konusunda rehber öğretmenlerimiz tarafından eksiksiz bilgilendirilmektedir.