SINIFA ÖZEL VELİ İLETİŞİM TOPLANTILARI

Okul-veli işbirliğini geliştirmek, okul-veli-öğrenci anlayış birliğini sağlamak için düzenlediğimiz sınıfa özel veli iletişim toplantılarında öğrencilerimizin; -Akademik durumları -Etüt ve ödev bilgileri -Devam-devamsızlık durumları -Sosyal-kültürel-sportif gelişimleri -Rehberlik Servisi Çalışmaları hakkında hazırlanan bireysel dosyalar velilerimize sunuldu.