CEZERİ SERGİSİ

Fen zümresinin 9. Sınıf ve 11.sınıfları cezeri müzesi gezisine katıldılar.