Din Eğitimi

Sultan Fatih Koleji öğrencilerinin akademik olarak en üst seviyede olmasını amaçlamanın yanında öğrencilerin manevi olarak donanımlı, vatanını milletini seven, dini ahlaki değerleri benimseyen ve uygulamaya çalışan bireyler olmasını da amaçlar. Bu amaca hizmet etmek adına yaptığımız manevi eğitim çalışmalarıyla Kur’an ayetlerini ve Hz. Muhammed’in sünnetlerini öğretmeye, aktarmaya, benimsetmeye ve hayatlarına geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktayız.

‘’Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.’’ (Buharî, Fedâilu’l-Kur’an, 21) hadis-i şerifinden hareketle, ana sınıfından 8. sınıfa kadar öğrencilerimize Kur’an-ı Kerimi öğrenme fırsatı sunmaktayız. Rabbimizin kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmek… Yani sözlerin en güzelini… Kur’an’ın mesajını öğrenmenin yolu ise, onun üzerinde düşünmekten, onu anlamaktan geçer. Bu bağlamda derslerimizde dinimiz İslam’ın ahlaki değerlerini ve temel bilgilerini işlemekteyiz. Ayrıca derslerimizi her Müslüman’ın yapmakla yükümlü olduğu dini görevlerini öğrenmeleri ve uygulamaları amacıyla ilmihal dersleriyle ve bize Kur’an ahlakıyla süslenmiş en güzel örnek olan Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatını öğrencilerimize aktarmak amacıyla verdiğimiz siyer dersleriyle de destekleyerek yaş gruplarına uygun içerik ve etkinliklerle bilinç kazandırmaya çalışmaktayız.

Yaptığımız çalışmaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Bireysel Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Öğrencilerimizin bilgi birikim seviyeleri birbirlerinden farklı olduğu için her öğrenciye bire bir Kuran eğitimi veriyoruz.

Namaz Etkinlikleri

tımızın merkezinde önemli bir ibadet olduğunu kavratmak ve namaz kılan genç şuuru kazandırmak amacıyla öğle namazlarını öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte cemaatle kılıyoruz.  

Cuma Namazı ve Sohbetleri

Cuma günleri cuma saatinde erkek öğrencilerimiz erkek öğretmenlerimiz refakatinde okula yakın camilerde cuma namazını kılmaya gitmektedirler. Bu saatte okulda kalan kız öğrencilerimize de din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimiz ihtiyaç duyulan ilmihal konularından sohbetler vermektedirler.

Kur’an-ı Kerim ve Hatim Törenleri

Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen ve hatim yapan öğrencilerimize teşvik edici olmak amacıyla salon programları düzenleyerek onları ödüllendiriyoruz.

Takviye Çalışmalar

Gerek kulüp dersi olarak gerek etüt saatlerinde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenme hızı yavaş olan öğrencilerimize ekstra çalışmalar yaparak onların seviyelerini daha üste çıkarmaya çalışıyoruz.

Manevi Gün ve Gecelerde Etkinlikler

Dini gün ve gecelerde (Kutlu Doğum haftası, Kandil geceleri, Hicri yılbaşı vs.) öğrencilerimizin bu günlerin önemini kavraması ve bilinçlenmesi için çeşitli etkinlikler, salon programları ve pano süslemeleri yapmaktayız. Ayrıca zaman zaman velilerimize de dini gün ve gecelerde salon programları düzenlenmektedir.  

Kitap Okumaları, Mektup, Şiir ve Bilgi Yarışmaları

Özellikle siyer içerikli kitap okuma çalışmaları yapıyoruz. Bu kitaplardan öğrencilerimize sınav veya yarışmalar yapıyoruz. Kutlu doğum ayı sebebiyle öğrencilerde Peygamberimiz (s.a.v)’in sevgisini kalplerine aşılamak niyetiyle Efendimiz’e gönüllerinden geçen cümlelerin olduğu mektup ve şiirler yazdırıyor ve yarışmalar yapıp çeşitli ödüller veriyoruz.

Okul Dışı Etkinlikler

Öğrencilerimize cami sevgisini aşılamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak için senede birkaç kez, tarihi camilerde öğrenci ve velilerimizle buluşup birlikte cemaatle nama kılıyoruz.