İNGİLİZCE KARŞILAŞTIRMA KONUSU PEKİŞTİRİLİYOR

We played ball game for make practise to "comparative" subject with 6/a class.

6/a sınıfı ile karşılaştırma konusunu pekiştirmek için top oyunu oynadık.