YARIŞMA 2.SINIFLAR

2.Sınıflar olumlu cümleyi olumsuz cümle yapma yarışması.