FEN LABORATUARI MİKROSKOP İNCELEMESİ

Limondaki c oksidaz enziminin mikroskopta incelenmesi.