BEDEN DİLİNİ OKUMA

Beden dili yeterli miktarda olmasa da üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı bir iletişim aracıdır. Hatta iletişimimizde çoğu zaman ne söylediğimizden ziyade hangi beden dilini kullandığımız daha önemli. Beden dili hareketleri ve anlamları birçok ülkeye göre farklılıklar gösterebilirken, aynı zamanda evrensel bir beden dilinden de bahsedebiliriz. Salt evrensellikle ya da kültürle değişen beden dilinin yanı sıra bir de toplumsal cinsiyetimizle alakalı bir beden dili var. Bizde öğrencilerimizle beden dilini anlama etkinliği yaparak muhataplarımızı bende diliyle anlamaya çalıştık.

Model.Title