OKULUMUZDA YANGIN TATBİKATI YAPILDI.

Okulumuzda yapılan yangın tatbikatı ile tehlike anında eylem planı ve okul binasını boşaltma işlemi yapıldı.

Siren sesi ile her sınftan ok yönlerine doğru yönlendirilerek boşaltma gerçekleştirildi. 

Yangın söndürme işlemi uygulaması gösterildi.