MESLEKLERI TANIYORUZ

Meslek tanıtım çalışmaları kapsamında bugün velilerimizden Prof. Dr. Fadlullah Aksoy hekimlik mesleği ile ilgili 7. sınıf öğrencilerimizi bilgilendirmiştir.