6TH GRADERS - "AT THE DOCTOR'S SURGERY"

The greatest wealth is health. In this direction, we continue to learn phrases from daily life. 6. SINIFLAR - "DOKTORUN MUAYENEHANESİNDE" En büyük zenginlik sağlıktır. Bu doğrultuda, günlük hayattan ifadeleri öğrenmeye devam ediyoruz.

Model.Title