2019 GAUSS CONTEST

Sultan Fatih Ortaokulu İngilizce ve matematik zümreleri olarak, öğrencilerimizin problem çözme becerilerini artırmak ve uluslararası platformdaki yerlerini görmelerini sağlamak için keyifli bir yol seçtik: Canada Waterloo Üniversitesi tarafından hazırlanan GAUSS matematik sınavına Ortaokul 7.sınıf öğrencilerimiz ile katılıyoruz.