YABANCI DİL EĞİTİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ

Cambridge University Press'in hazırlamış olduğu 'Yabancı dil eğitiminde ailenin önemi' başlıklı sunuyla, ailelerin eğitim sürecinde nasıl bir rol almaları konusunda interaktif bilgilendirme yapıldı. Sunu, velilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından beğeniyle dinlendi. Importance of Family in Foreign Language Education Through the presentation titled 'Importance of Family in Foreign Language Education', prepared by Cambridge University Press, interactive information was given on what kind of role families are expected to play during the process of education. The presentation was really enjoyed by the parents and our teachers.