WRITING ACTIVITY

4. sınıflarımızla her ünitenin sonunda öğrendiğimiz konuların pekişmesi ve öğrencilerimizin İngilizce yazma yeteneğinin gelişmesi için yazı aktivitesi yapılmaktadır. Bu aktivitelerde hem öğrencilerimiz kendilerini ifade etme fırsatı bulurken aynı zamanda İngilizce de dört beceriden biri olan yazı becerisini de geliştirmektedirler.

 

 

IMG_1708 IMG_1709