STEAM EĞİTİMİ

STEAM Eğitimi, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan, dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımıdır. Bu eğitim ile öğrencilerimizin teorik bilgiyi uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürmesini amaçlıyoruz.