HİS CÜMLELERİ

Harezmi eğitimi alan öğrencilerimiz ; bu hafta “his cümleleri “ hayatın içinden sorun cümleleri oluşturdular. Oluşan cümlelere oylama yapıp, gerçek soruna ulaşma yolunda ilerlediler.