DICTIONARY CONTEST

Model.Title

 

This activity was done with all the branches of the fourth graders. We chose some of the words which we wanted students to work with and then asked them.

   

SÖZLÜK YARIŞMASI

Bu aktivite dördüncü sınıfların tüm şubeleri ile yapılmıştır. Öğrencilerden çalışmalarını istediğimiz kelimelerin bazılarını seçip, sonra onlara sorduk.