4. SINIFLAR FOSİL YAPIMI

4. Sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde fosil yaptılar.