OKUL ÖNCESİ VE 1.SINIF UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI

          Okullarımızda ortaya çıkan birçok psikolojik sorun uyumla ilgilidir. Uyguladığımız ve geliştirilen uyum programları ile öğrencilerimizin birbirlerini tanımaları, çevreye uyum sağlamaları, öğretmen ve yöneticilerini tanımaları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına hazırlamayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerimizin okula adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış olan bu uyum program ile;

  • ·         Öğrencilerin birbirlerini tanımaları
  • ·         Okulu mekân olarak tanımaları
  • ·         Okul görevlilerini tanımaları
  • ·         Okulun günlük rutin işleyişini tanımaları amaçlanmaktır .

 

    Programın bu aşamalarından geçen öğrencilerimiz için, bulundukları mekân artık tanıdık olacak, bilinmeyenin taşıdığı korkutucu özelliklerden sıyrılacaktır. Bu süre içinde okuldaki ilgilileri tanıdıkları için, her hangi bir sorun durumunda kimden ve nasıl yardım alabileceklerini de öğrenecekler. Özellikle velilerin de okul ve okul olanakları hakkında bilgi sahibi olmaları, çocukları ve okulla olan ilişkilerinde bir düzen sağlayacaktır. Hangi saatlerde okulun (eğitim-öğretimi olumsuz bir şekilde etkilemeden) hangi bölümlerini kullanabilecekleri, hangi konuda okul çalışanlarından ne yolla yardım alabilecekleri, çocuklarını hangi şartlar altında nasıl görebilecekleri, çocuklarını erken alma,  geç bırakma durumlarında izlemeleri gereken yollar onlar için de açıklık kazanacak, her hangi bir karışıklık yaşanması önlenmiş olacaktır.