DOKUNARAK KUMAŞ EŞLEŞTİRME

Çocukların dokunma duyusunu hassaslaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ince motor gelişimi, yaşadığı çevreyi bilinçli olarak algılama, farklı pütürlükteki yüzeylerin de birbirinden farklı olabileceğini kavrama becerileri kazandırılmaktadır.