İSKİ SU TESİSLERİNDEN GENİŞ BİR İZLENİM

İkitelli İçmesuyu Arıtma Tesisleri; İkitelli Fatih Sultan Mehmed ve İkitelli II. Bayezid olmak üzere 2 tesisten oluşmaktadır. Günlük arıtma kapasitesi 420.000 m3 olan İkitelli Fatih Sultan Mehmed Tesisinde öğrencilerimizle birlikte 04 Mart Pazartesi günü tesislerde yer alan; 1) Ham Su Giriş Yapısı 2) Havalandırma Havuzu 3) Ozon Ünitesi 4) Hızlı Karıştırma Havuzları 5) Yavaş Karıştırma Havuzları 6) Çöktürme Havuzları 7) Hızlı Kum Filtreleri 8) Klor Temas Tankı Temiz Su Deposu 9) Klor Ünitesi 10) Kimya Ünitesi 11) Çamur Arıtma Ünitesi Belli başlı yapıların nasıl bir işleyişe sahip olduklarını gözlemledik. Özellikle Klor Ünitesini derslerimizle ilişkilendirerek disiplinlerarası bir yöntem kullanmış olduk. Bir ders olarak gidip görülen su tesisleri öğrencilerimize ilerideki yaşamlarına da etki edeceğini düşünerek gezimizi gerçekleştirdik.