Fen Lisesi öğrencilerimiz FSMIMUN organizasyonunda

Sultan Fatih Science School students have been attending the FSMIMUN organisation for three days.They are trying to find solutions for the world peace and disarmement. Sultan Fatih Fen Lisesi öğrencilerimiz FSMIMUN organizasyonunda temsil ettikleri farkli ülkeler açısından dünya barışı ve silahsızlanma konularında çözüm önerilerinde bulunuyorlar.