DÜŞÜNCE OKULU

Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik... "Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! " şuurunda bir gençlik... "Kim var! " diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert "Ben varım! " cevabını verici, her ferdi "Benim olmadığım yerde kimse yoktur!" duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik... Necip Fazıl’ın bu cümlelerinden hareketle, Sultan Fatih Kolejinde düşünen, sorgulayan, dünya meselelerine hakim,gönül coğrafyamıza gönülden bağlı, mazlumun derdini dert edinen gençler yetiştirmek ümidiyle yola çıktık. Öğrencilerin düşündüğü, tartıştığı, fikirlerini ortaya koyduğu “Düşünce Okulu” her hafta ufuk açan yeni bir konuyla çalışmalarını sürdürüyor.