Akıl ve Zeka Oyunları Etkinlikleri

Rehber öğretmenimiz ve sınıf rehber öğretmenimiz eşliğinde 9.sınıflar için Akıl ve Zeka oyunlarımız öğrencilerimizin daha pratik düşünmeleri , yaratıcı düşüncelerini geliştirmeleri aynı zamanda teknoloji bağımlılığını en aza indirgemeleri amacıyla hizmete girmiştir.