“SANATÇI VE ZAMANI” ADLI SERGİ ZİYARETİ

İstanbul Modern “Sanatçı ve Zamanı” adlı koleksiyon sergi ziyareti ile 11Fen sınıfı öğrencilerimiz, sanatçıların zaman kavramını nasıl konumlandırdıklarını deneyimlediler. Sergi, geçmişten geleceğe sanatçının zaman karşısındaki duruşunu, değişime, dönüşüme verdiği tepkiyi sanatsal şekilde ifade edilişini sergiliyor. Farklı coğrafyalardan sanatçıların geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki hesaplaşmasını sanat eserleriyle ziyaretçilere yaşatmaya çalışıyor.