Veli İzin Dilekçe Örneği

Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli izin dilekçesi, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-okul sistemine işlenir.

Veli izin dilekçe örneği için tıklayınız….