Yetenek Geliştirme Programı (YEGEP)

Her öğrencinin ilgi alanlarının ve bu alanlardaki yeteneklerinin birbirinden farklı olduğu malumdur. Biz Sultan Fatih Eğitim Kurumları olarak eğitim öğretim süreçlerimizde öğrencilerin bu farklılıklarını bir zenginlik olarak görüyoruz ve bu zenginliklerin daha da gelişmesi için yıl içerisinde değişik niteliklerde birçok faaliyet yapıyoruz. Kulüp çalışmaları, sosyal ve kültürel aktiviteler, yarışmalar, proje çalışmaları vb. faaliyetler bunlardan sadece birkaçıdır.

YEGEP (Yetenek Geliştirme Programı) adıyla yaptığımız yetenek geliştirme programımız da bu çalışmaların en önemlilerindendir. YEGEP’in işleyişi şu şekildedir:

·        Programın amacı belli alanlarda daha üst düzey ilgi ve yeteneği olan öğrencilerin bu alandaki yetkinliğini arttırmaktır.

·        Sene başında YEGP sınav tarihleri ilan edilir

·        Sınav sonucunda seçilen öğrenciler programa dahil edilir.

·        Program sözel, sayısal, robotik kodlama, genel yetenek, resim, müzik, dil gruplarından oluşur.

·        Öğrencinin normal eğitim sürecinde aksama olmaması için YEGEP dersleri, ders sonraları yapılır.