TÜRKÇE DERSİNDE SES OLAYLARI KONUSU

6. Sınıf öğrencilerimizle ses olayları konumuzu canlandırırken biz buna hem öğrenme hem de eğlenme diyoruz! :)