ÖZNEL VE NESNEL CÜMLELER KONUSUNU BARDAK TAŞIMA OYUNU

Öznel ve Nesnel Cümleler konusunu bardak taşıma oyunu ile işledik.