MÜNAZARA ADVANTAGES AND DİSADVANTAGES OF TECHNOLOGY

7 ve 8.sınıf öğrencilerimiz advantages and disadvantages of technology konulu münazarada yarıştılar.