MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR MİKROSKOBİK CANLI ÇALIŞMALARI

Gözümüzle görmediğiniz canlıların mikroskop görüntülerinde paremecium ve bakterilere rastladık. Görmek heyecan vericiydi ve çok ilginçti.