GENÇLERLE HASBİHAL

Öğrencilerimizin manevi gelişimlerini desteklemek için haftada iki gün olarak planladığımız ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik “Gençlerle Hasbihal” sohbetlerimizi başlattık.