6.SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI

Hz. Fatıma  rondunu 6.sınıf kız öğrencilerimizle sunduk.