YABANCI ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Yabancı öğrencilerimizden 1-A sınıfından Yazan Abushar ve Nurıııa Nurutdınova sınıf öğretmenleri ile beraber Türkçe öğreniyorum başlangıç seviyesi çalışmalarında.