MATERYAL ÜZERİNDE ONLUK- BİRLİK KAVRAMININ PEKİŞTİRİLMESİ

2. Sınıf öğrencilerimize 23-27 Eylül tarihleri arasında Matematik dersinde Onluk- Birlik konusunun kavratılması amacıyla yapılan "Materyal Üzerinde Onluk- Birlik Kavramının Pekiştirilmesi" etkinliğinden kareler