ÇOCUKLARIMIZIN OKUL VE EV BİRLİKTELİĞİNİ GÜZEL BİR UYUMA KAVUŞTURMAK VE BU İSTEKLE BABALARIMIZLA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN BABALARIMIZLA OKULUMUZDA BULUŞTUK

Bizler eğitimin, öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesiyle başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla çocuklarımızın okulda geçen bu değerli vakitlerini, öğretmenlerimizle kurduğu sevgi bağını ve karşılıklı güzel iletişimlerini ne kadar değerli görüyorsak okul dışında geriye kalan vakitlerini, aile ortamını, anne-babasıyla kurduğu iletişimi de o kadar önemsiyoruz. Çocuklarımızın okul ve ev birlikteliğini güzel bir uyuma kavuşturmak ve bu istekle babalarımızla fikir alışverişinde bulunmak için babalarımızla okulumuzda buluştuk babalarımızın değerli fikirlerini dinledik ve paylaştık.