2.SINIFLAR ARKADAŞINI ÇİZ ETKİNLİĞİ

2.Sınıflar Görsel Sanatlar dersi, arkadaşını çiz etkinliği.