DİRİLİŞ’İN İNŞAASINDA NAMAZ

Prof.Dr. Hamdi DÖNDÜREN’in konuşmacı olduğu “Diriliş’in İnşaasında Namaz” konulu seminer.