KİMYANIN ALT DİSİPLİNLERİ LABORATUVAR ETKİNLİKLERİ

Kimyanın alt disiplinleri; analitik kimya - kalitatif analiz yönteminin uygulanması etkinliğimiz