1. DONEM 1.VELİ TOPLANTISI YAPILDI

Lise öğrencilerimizin akademik ve sosyal olarak gelişimlerinin görüşüldüğü veli toplantımız gerçekleşti.